Priser- og handelsbetingelser

 • Alle typer fejlretning, vedligeholdelsesopgaver og øvrigt IT-arbejde afregnes med kr. 860 pr. time.
 • Opgaver udført ved tilstedeværelse i kundens virksomhed, afregnes med minimum for 2 timer og pr. påbegyndt halve time.
 • Online support via TeamViewer, Teams eller telefon og e-mail afregnes pr. påbegyndt kvarter.
 • Online administration af diverse afregnes pr. påbegyndt kvarter.
 • Kørsel og anden transport afregnes efter statens takster eller aftalt betaling.
 • Værkstedstimer på eget værksted afregnes pr. påbegyndt halve time eller efter aftale.
 • Med mindre andet er aftalt på forhånd, afregnes alle fakturaer med kredit 8 dage netto.
 • Fakturaer afregnes med bankoverførsel til Lunar Bank: reg. 6695 kt. 1008171269
 • Birchs IT forbeholder sig ret til at opkræve aconto betaling før- og undervejs i større projekter. Desuden til nye kunder og kunder der tidligere har har modtaget rykkere for manglende rettidig betaling.
 • Ved manglende betaling til forfald, vil der efter en høflig betalingspåmindelse og fortsat manglende betaling, fremsendes rykkere inklusive kompensationsbeløb, rykkergebyrer og renter jf. lovgivningen.
 • Der ydes ikke kredit til eventuelle privatkunder.
 • Der garanteres 100% diskretion i omgang med vores kunders data. Birchs IT kan utilsigtet under udførelse af arbejdet få adgang til personfølsomme oplysninger og forretningskritiske data.
 • Eventuelle hemmeligheds-aftaler, tavshedserklæringer, tilbud og kontrakter udføres for kundens regning.
 • Birchs IT kan aldrig drages til ansvar for tab af kunders data før, under og efter udførelse af arbejde.
 • Det er altid kundens ansvar at sørge for forsvarlig backup af sine data og eventuelle forsikringer for datatab.

Alle nævnte priser i hjemmesiden er ekskl. moms.
Birchs IT tager forbehold for ændringer i priser og evt. fejl i priser og beskrivelser i denne hjemmeside.

Secured By miniOrange