Priser- og handelsbetingelser


 • Alle typer fejlretning, vedligeholdelsesopgaver og øvrigt IT-arbejde afregnes med kr. 840 pr. time.
 • Opgaver udført ved tilstedeværelse i kundens virksomhed, afregnes med minimum for 1,5 time og pr. påbegyndt halve time.
 • Online support via TeamViewer afregnes pr. påbegyndt kvarter.
 • Online administration af div. afregnes pr. påbegyndt kvarter.
 • Telefonsupport afregnes pr. påbegyndt kvarter.
 • Kørsel og anden transport afregnes efter statens takster eller aftalt betaling.
 • Værkstedstimer på eget værksted afregnes pr. påbegyndt halve time eller tilbud.
 • Med mindre andet er aftalt på forhånd, afregnes alle fakturaer med kredit 8 dage netto.
 • Fakturaer afregnes sædvanligvis med bankoverførsel.
 • Birchs IT forbeholder sig ret til at opkræve aconto betaling før- og undervejs i større projekter. Desuden til nye kunder og kunder, der tidligere har har modtaget rykkere for manglende rettidig betaling.
 • Ved manglende betaling til forfald, vil der sendes rykkere inklusive kompensationsbeløb, rykkergebyrer og renter jf. lovgivningen.
 • Der ydes ikke kredit til privatkunder.
 • Der garanteres 100% diskretion i omgang med vores kunders data.
 • Birchs IT kan under udførelse af arbejdet utilsigtet få adgang til personfølsomme oplysninger og forretningskritiske data. Eventuelle hemmeligheds-aftaler, tavshedserklæringer, tilbud og kontrakter udføres for kundens regning.
 • Birchs IT kan aldrig drages til ansvar for tab af kunders data før, under og efter udførelse af arbejde.
 • Det er kundens ansvar at sørge for forsvarlig backup af sine data og evt. forsikringer for datatab.

Alle nævnte priser i hjemmesiden er ekskl. moms.
Birchs IT tager forbehold for ændringer i priser og evt. fejl i priser og beskrivelser i denne hjemmeside.